Честота на косене

Косене на трева

При косенето се регулира височината на тревостоя. По този начин се осигурява по-голям достъп на светлина и въздух до възела на братене и до приземните части на тревите, при което се стимулира издънкообразуването и се увеличава количеството на листната маса.

Интензивно поддържаните тревостои не бива да се оставят по-високи от 5-8 см. При по-голяма височина растенията етиолират, стъблата са с по-слабо развита механична тъкан. Това води до понижаване устойчивостта към абиотичен и биотичен стрес.