Поливни зони

Поддръжка на поливни системи

Както всяко дългосрочно и важно съоръжение поливната система също се нуждае от техническа поддръжка и надзор, за да функционира правилно и да изпълнява предвидените в етапа на планиране поливни дейности.

Екипът на МАРТИ ЛУКС предлага професионална и дългосрочна техническа поддръжка на поливни системи.