Растителна защита

Растителна защита

Поддържането на зелените площи без вредители и болести винаги е било на първо място в дневния ред на специалистите от МАРТИ ЛУКС. С появата на нови болести и вредители поддържането на здрави зелени площи става все по-необходимо.

Появата на тези нови болести и вредители е свързано с нарастването на обема и разнообразието на внасяните растения. Промените в климата, особено по-топлите зими, също оказват негативно влияние върху зелените площи.

Доброто отглеждане на растения може да намали въздействието на вредители и болести. Силните, здрави растения са по-устойчиви и е по-малко вероятно да бъдат сериозно засегнати от вредители и болести.

Плевене и окопаване

Плевене на зелени площи

Премахването на плевелите е една от важните дейности, която трябва да се извършва при поддръжка на зелени площи. Плевенето в градините е от често срещаните градинарски услуги, което е важно за предпазване на растенията от вредни за тях плевелни растения, които спират или затрудняват тяхното развитие.

Плевелните растения притежават висока екологична пластичност. Те се развиват успешно на всякакъв тип почви, леко понасят неблагоприятните климатични условия, лесно се разпространяват и имат висока вегетативна и семенна продуктивност.