Видео

Почистване на сняг в училище

Машинно почистване на сняг на частно училище в гр. София, жк. Младост.

Снегът на този обект, както и на повечето обекти, където извършваме почистване на сняг, трябва да бъде почистен до 08:00 сутринта, преди идването на учениците.