Поливане

Автоматизирани поливни системи

Фирма МАРТИ ЛУКС се занимава с проектиране и изграждане на автоматизирани поливни системи и системи за капково напояване, както и с тяхната качествена поддръжка.

Поливната система осигурява редовно и контролирано снабдяване с вода, което е съобразено с нуждите на растенията, без излишък.

Автоматизираната напоителна система вече не е лукс, а необходимост. Предимствата от изграждането и са свързани със спестяване на собствениците на много време, разходи и грижи за правилно и редовно поливане.

Изграждане на автоматизирана подземна капкова напоителна система
Засипване с хумусна почва, заравняване и затревяване с райграс
Растеж на тревата след 9 дни
Растеж на тревата след 15 дни