Проектиране на поливни системи

Проектиране на поливни системи

Процесът на проектиране на поливна система започва със събиране на изходни данни за вида водоизточник, диаметър на тръбата, налягане и дебит, с който системата за поливане разполага.

При проектиране се вземат предвид зоните, които не се нуждаят от поливане като съществуващи сгради, настилки, подпорни стени и др.

Необходима е и ясна и детайлна информация за съществуващата растителност – дървета, храсти, жив плет, зелени площи и цветни лехи.

Основни цели при проектиране на поливна система

Сред най-важните цели на етапа на проектирането проектантът трябва да реши следните задачи:

  • Равномерно разпределение на водния поток
  • Минимален разход на вода
  • Оптимално покритие на поливните площи
  • Дълготрайна експлоатация и надеждност
  • Ниски разходи за поддръжка

Правилното проектиране на поливната система осигурява дълъг живот и ефикасност на поливното съоръжение по отношение на зелените площи при минимален разход на вода, електроенергия, консумативи и оптимални разходи за поддръжка на системата