Снегопочистване

Почистване на сняг в училище

Машинно почистване на сняг на частно училище в гр. София, жк. Младост.

Снегът на този обект, както и на повечето обекти, където извършваме почистване на сняг, трябва да бъде почистен до 08:00 сутринта, преди идването на учениците.

Препарати за обезледяване

Калциев хлорид

Употреба на Калциевия хлорид

  • Размразяване на пътища, улици, пешеходни зони, паркинги и открити складови площи през зимния сезон;
  • Топене на лед и сняг, снегопочистване.

Предимства на Калциевия хлорид (CaCl)

  • Високо пречистен продукт на гранули, CaCl2 минимум 95%;
  • Не съдържа вредни примеси;
  • Топи бързо леда и снега при температури по-ниски и от -32оС;
  • Прониква в леда много по-бързо (до 15 пъти);
Калциев хлорид
Магнезиев хлорид
Морска сол

Обезледяване

МАРТИ ЛУКС предлага премахване и почистване на леда от пътни настилки, транспортни и пешеходни алеи, тротоари и прилежащите площи на обществени, стопански и частни обекти в района на София.

Използваме професионални обезледяващи препарати, които ефикасно топят леда, като едновременно с това намаляват щетите по превозните средства, пътната настилка и околната среда.

Професионално снегопочистване

МАРТИ ЛУКС предлага машинно почистване на сняг в района на гр. София със собствена техника, както и обезледяване с препарати на обекти с разнообразни площи и особености на терена, с обществена, фирмена или частна собственост.

Засипваме със сол, луга и др. химикали. Обработваме площите с препарати срещу замръзване.

В съответствие с конкретни Ваши потребности предлагаме абонаментно или еднократно почистване.