Галерия

Косене на трева в зелени площи
Косене на трева в междублоково пространство
Аериране на зелени площи
Валиране на зелени площи
Кантиране на тревна площ
Косене на трева пред бензиностанция
Моторна косачка за трева
Поддръжка на зелени площи
Оформяне на жив плет
Поддръжка на жив плет
Поддръжка на зелена площ пред жилищен блок
Ръчно косене на трева
Поддръжка на зелени площи
Почистване на сняг пред училище
Почистване на сняг с джип
Почистване на сняг с джип