Растителна защита

Растителна защита

Растителната защита е борба с болестите в тревните площи.

Растителната защита включва третиране на зелените площи с подходящи инсектициди, хербициди и фунгициди, борба срещу къртици, голи охлюви и др.

Поддържането на зелените площи без вредители и болести винаги е било на първо място в дневния ред на специалистите от МАРТИ ЛУКС. С появата на нови болести и вредители поддържането на здрави зелени площи става все по-необходимо.

Появата на тези нови болести и вредители е свързано с нарастването на обема и разнообразието на внасяните растения. Промените в климата, особено по-топлите зими, също оказват негативно влияние върху зелените площи.

Доброто отглеждане на растения може да намали въздействието на вредители и болести. Силните, здрави растения са по-устойчиви и е по-малко вероятно да бъдат сериозно засегнати от вредители и болести.

Мулчирането може не само да подхрани растенията, за да увеличи тяхната жизненост, но също така може да предотврати напускането на някои вредители и болести от почвата и заразяването на надземните части на вашите растения.