Препарати за обезледяване

Препарати за обезледяване

Калциев хлорид

Употреба на Калциевия хлорид

 • Размразяване на пътища, улици, пешеходни зони, паркинги и открити складови площи през зимния сезон;
 • Топене на лед и сняг, снегопочистване.

Предимства на Калциевия хлорид (CaCl)

 • Високо пречистен продукт на гранули, CaCl2 минимум 95%;
 • Не съдържа вредни примеси;
 • Топи бързо леда и снега при температури по-ниски и от -32оС;
 • Прониква в леда много по-бързо (до 15 пъти);
 • Не уврежда кожата , асфалта, бетона, гумите и металите; Съдържа антикорозионна добавка – инхибитор;
 • Бързо отстранява хлъзгавостта на пътните настилки;
 • Нетоксичен и не уврежда околната среда и растенията;
 • Незапалим, взриво и пожаробезопасен, нетоксичен;
 • Ниска разходна норма.

Магнезиев хлорид

Магнезиев хлорид на гранули за топене на сняг и лед – 47% концентрат на Магнезиев Хлорид (MgCl2), под формата на гранули.

1. Употреба на Магнезиев хлорид:

 • Размразяване на пътища, улици, пешеходни зони, паркинги и открити складови площи през зимния сезон;
 • Топене на лед и сняг.

Предимства на Калциевия хлорид (MgCl)

 • Не съдържа вредни примеси;
 • 22% концентриран воден разтвор на Магнезиев хлорид замръзва едва при температура под -35°С;
 • Ограничава корозията и намалява риска от бързо и повторно замръзване;
 • Нетоксичен и не уврежда околната среда и растенията;
 • Превантивното влажно пръскане на пътя с воден разтвор на Магнезиев хлорид не позволява образуването на лед и поледица!

Mорска сол

Mорска сол за снегопочистване и още – Натриев хлорид NaCl

Употреба на морската сол

 • Топене и отстраняване на сняг и лед от пътища, улици, пешеходни зони, паркинги и открити складови площи;
 • Топене на лед и сняг;
 • За солени басейни;
 • За технически цели – за омекотяване на вода в парови – и топло станции, ТЕЦ, дезинфекция на питейна вода, пречистване на отпадъчни води, и за регенериране на йонни топлообменници в съоръжения за пречистване на водата.

Морската сол за снегопочистване е един от най-практичните методи. Тя е предпочитан избор, защото е тествана в годините и довежда до резултати.

Калциев хлорид
Магнезиев хлорид
Морска сол