Мулчиране

Събиране на есенен листопад

Ярко оцветените есенни листа са една от най-големите радости на сезона. Въпреки това, след като същите тези листа паднат от дърветата и се разстелят върху вашия двор, те обикновено създават проблеми, като блокират достъпа на светлина и въздух в тревните Ви площи или цветни лехи.

Почистването на падналите листа е трудоемка работа, която изразходва не само усилия, но и време. Поради тази причина събирането на есенен листопад е част от поддръжката на зелени площи предлагани от МАРТИ ЛУКС.

Растителна защита

Поддържането на зелените площи без вредители и болести винаги е било на първо място в дневния ред на специалистите от МАРТИ ЛУКС. С появата на нови болести и вредители поддържането на здрави зелени площи става все по-необходимо.

Появата на тези нови болести и вредители е свързано с нарастването на обема и разнообразието на внасяните растения. Промените в климата, особено по-топлите зими, също оказват негативно влияние върху зелените площи.

Доброто отглеждане на растения може да намали въздействието на вредители и болести. Силните, здрави растения са по-устойчиви и е по-малко вероятно да бъдат сериозно засегнати от вредители и болести.

Косене на трева

При косенето се регулира височината на тревостоя. По този начин се осигурява по-голям достъп на светлина и въздух до възела на братене и до приземните части на тревите, при което се стимулира издънкообразуването и се увеличава количеството на листната маса.

Интензивно поддържаните тревостои не бива да се оставят по-високи от 5-8 см. При по-голяма височина растенията етиолират, стъблата са с по-слабо развита механична тъкан. Това води до понижаване устойчивостта към абиотичен и биотичен стрес.