Плевене и окопаване

Плевене и окопаване

Плевене на зелени площи

Премахването на плевелите е една от важните дейности, която трябва да се извършва при поддръжка на зелени площи. Плевенето в градините е от често срещаните градинарски услуги, което е важно за предпазване на растенията от вредни за тях плевелни растения, които спират или затрудняват тяхното развитие.

Плевелните растения притежават висока екологична пластичност. Те се развиват успешно на всякакъв тип почви, леко понасят неблагоприятните климатични условия, лесно се разпространяват и имат висока вегетативна и семенна продуктивност.

Плевенето е добре да се прави съвместно със разрохкването на почвата, Най-доброто време за извършване на плевене е след дъжд или след поливане, тогава почвата е влажна и плевелите лесно се вадят с корени, а след като са изкоренени не се появяват доста по-дълго време.

Най-добрият и щадящ природата начин за отстраняване на плевели е ръчното плевене. Когато ръчното плевене не е осъществимо, може да са необходими химически препарати.

При необходимост в МАРТИ ЛУКС ползваме само препарати, които са одобрени за приложение от българските контролни органи (Национална служба за растителна защита) и са безопасни за здравето и околната среда.

Ние считаме, че избягването на вредители, болести и плевели чрез добри практики в методите на отглеждане, избор на сортове, хигиена на градината и насърчаване или въвеждане на естествени врагове, трябва да бъде първата линия на контрол.

Ако се използват химически препарати за борба с плевелите, те трябва да се използват само в краен случай и силно ограничен начин.

Окопаване на почвата

Окопаването е важно, тъй като разгражда почвата, което я прави достатъчно лека, за да растат растения и цветя. Ако корените не могат лесно да си проправят път през почвата, всяко растение ще закърнее и ще му бъде трудно да процъфтява.

Има различни начини, по които можете да разбиете почвата във вашата градина, някои по-лесни от други. Това се прави най-добре между октомври и декември, когато земята е суха и без замръзване.