Аериране

Аериране на почвата

Аерирането представлява дълбоко пробождане на почвата с цел да се подобри дренажа и нейният естествен въздухообмен. Извършва се два пъти годишно при силно уплътнени или често натоварвани терени.

При песъчливи почви се извършва веднъж на 2-3 сезона. Това да се прави обикновено преди есенното, или пролетното наторяване, а ако почвата е глинеста е желателно след аерираното да се опесъчи терена.

Извършва със специални машини, но за малки площи се използва обикновена вила, с която се набожда равномерно целия терен.

Вертикулирането и аерирането са дейности по поддръжка на зелени площи, които се извършват два пъти годишно.