Поддръжка на поливни системи

Поддръжка на поливни системи

Както всяко дългосрочно и важно съоръжение поливната система също се нуждае от техническа поддръжка и надзор, за да функционира правилно и да изпълнява предвидените в етапа на планиране поливни дейности.

Екипът на МАРТИ ЛУКС предлага професионална и дългосрочна техническа поддръжка на поливни системи.

Дейности, свързани с поддръжката на поливни системи

  • Тестово стартиране на системата и подготовката и за поливния сезон;
  • Настройка на поливните зони и програми, задаване на времена и брой стартове за всеки кръг;
  • Профилактика – почистване на филтъра на поливната система и промивка на разпръсквачите;
  • Сезонни настройки – добавяне или премахване на поливни времена, спрямо атмосферните условия;
  • Корекции на напояването – добавяне или премахване на разпръсквачи и капково напояване при промяна или поява на нови елементи в градината;
  • Зазимяване в края на поливния сезон – демонтаж на някои компоненти при нужда от обезопасяване срещу измръзване, изпразване на поливната инсталация чрез продухване с компресор.

Системната специализирана и компетентна поддръжка на зелените площи и поливните системи гарантира тяхната дълготрайност, впечатляващ външен вид, а също така Вашето спокойствие и комфорт.