Обезледяване

Обезледяване

Студеното време и заледените пътища са сериозно предизвикателство за шофьори и пешеходци по целия свят.

Ледът, освен че е опасен за здравето на хората и транспортните средства, оказва неблагоприятно влияние на пътната настилка, инфраструктурата и околната среда.

МАРТИ ЛУКС предлага премахване и почистване на леда от пътни настилки, транспортни и пешеходни алеи, тротоари и прилежащите площи на обществени, стопански и частни обекти в района на София.

Използваме професионални обезледяващи препарати, които ефикасно топят леда, като едновременно с това намаляват щетите по превозните средства, пътната настилка и околната среда.