Торене на зелени площи

Торене на зелени площи

Торенето трябва да започне още в началото на процеса по озеленяване на двора. На зелените площи е необходимо да имат добър старт, затова при засаждане на растителността, под корените е добре да се засипе със смес от почва, пясък, торф и оборски тор или изкуствено комбинирана тор (NPK), може разбира се да използвате само част от съставките.

Важно е сместа да е добре разбъркана, за да не се допускат големи концентрации на тор. Минералите или хранителните вещества, доставени от тора, осигуряват съставките, необходими за фотосинтезата и растежа. Когато минералите липсват в почвата, може да се добави тор, за да се поддържа достатъчно количество.

Азотът е най-необходим за растежа, калият е необходим за цъфтежа, фосфора повишава студоустойчивостта, а за доброто цялостно състояние на растенията и нормално протичане на процесите в тях трябва да присъства целия списък от елементи. Излишъкът или недостигът на някой елемент води до негативни последствия.

Торенето не трябва да се счита за лек за болни растения, когато са избрани неадаптивни или нездравословни растения, небрежно засадени или неправилно напоени.