Поливни системи

Автоматизирани поливни системи

Фирма МАРТИ ЛУКС се занимава с проектиране и изграждане на автоматизирани поливни системи и системи за капково напояване, както и с тяхната качествена поддръжка.

Поливната система осигурява редовно и контролирано снабдяване с вода, което е съобразено с нуждите на растенията, без излишък.

Автоматизираната напоителна система вече не е лукс, а необходимост. Предимствата от изграждането и са свързани със спестяване на собствениците на много време, разходи и грижи за правилно и редовно поливане.

Изграждане на автоматизирана подземна капкова напоителна система
Засипване с хумусна почва, заравняване и затревяване с райграс
Растеж на тревата след 9 дни
Растеж на тревата след 15 дни

Поддръжка на поливни системи

Както всяко дългосрочно и важно съоръжение поливната система също се нуждае от техническа поддръжка и надзор, за да функционира правилно и да изпълнява предвидените в етапа на планиране поливни дейности.

Екипът на МАРТИ ЛУКС предлага професионална и дългосрочна техническа поддръжка на поливни системи.

Проектиране на поливни системи

Процесът на проектиране на поливна система започва със събиране на изходни данни за вида водоизточник, диаметър на тръбата, налягане и дебит, с който системата за поливане разполага.

При проектиране се вземат предвид зоните, които не се нуждаят от поливане като съществуващи сгради, настилки, подпорни стени и др.

Необходима е и ясна и детайлна информация за съществуващата растителност – дървета, храсти, жив плет, зелени площи и цветни лехи.